Informace o SK Šťáhlavy

Sportovní klub Šťáhlavy z.s. je sportovní organizací navazující a rozvíjející dlouholetou sportovní tradici ve Šťáhlavech. Hlavní těžiště aktivit tvoří volejbal, tenis a všeobecný sportovní rozvoj práce s mládeží od nejútlejšího předškolního věku.

Základem a vlajkovou lodí klubu odjakživa bývala orientace na práci s dětmi a mládeží s důrazem na chování a respektování zásad fair-play. Smyslem a cílem všech klubových aktivit je totiž nejen sportovní rozvoj a progres našich dětí, ale i zafixování základních pravidel budujících a upevňujících kvalitní mezilidské vztahy, jakými jsou například úcta ke spoluhráčům, trenérům i rodičům, respektování soupeře, čestnost a dodržování pravidel, cílevědomost, dochvilnost nebo vytrvalost.

V současné době sportuje v klubu téměř stovka dětí ze Šťáhlav, Šťáhlavic a jiných okolních obcí. V rámci klubu mohou děti předškolního věku navštěvovat všeobecné cvičení rozvíjející jejich psychomotorický vývoj, od školního věku pak mohou navštěvovat volejbalový oddíl, který jim umožňuje několik úrovní volejbalové přípravy.

Svoji jedinečnost má klub v unikátním mixu trenérského týmu, v němž se propojila jak dlouhodobá volejbalová praxe a erudice, tak i mnohaleté zkušenosti z celé palety různých jiných sportovních odvětví. Díky tomu dochází k originálnímu pojetí všestranného sportovního rozvoje našich dětí.

Rovněž podmínky a zázemí pro rozvoj sportujících dětí jsou v obci na vynikající úrovni, což je výsledkem úspěšné symbiózy sportovního know-how, obětavosti a angažovanosti trenérů a dalších organizačních pracovníků spolu s vynikající podporou klubu ze strany vedení obce Šťáhlavy, štědrou a laskavou pomocí sponzorů a v neposlední řadě nenahraditelnou spoluprací s Mateřskou a Základní školou Šťáhlavy.

Sportovní klub Šťáhlavy pořádá pravidelně v průběhu roku i nejrůznější sportovně-kulturní akce pro celé rodiny, díky nimž se upevňují a prohlubují příjemné mezilidské a sousedské vztahy v naší i sousedících obcích.

Sportovní klub nabízí sportovní vyžití samozřejmě nejen dětem, ale i dospělým. Ti mají možnost zahrát si smíšený volejbal, tenis, nohejbal, fotbal, basketbal či stolní tenis, v létě se jezdí na kola, lyže nebo vodu nebo se pořádají výšlapy po malebném okolí Šťáhlav.

Jsme otevření všem, kteří se chtějí jakkoli v našem sportovním klubu angažovat. Přijďte mezi nás a obohaťte náš klub Vaším originálním příspěvkem, rádi Vás a Vaše děti přivítáme.

SK Šťáhlavy – pestré sportování pro celou rodinu!